برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
انیمیشن کوتاه
در آرتا ما عاشق کار کوتاه هستیم!
در واقع، اولین کار های آرتا در خصوص انیمیشن کوتاه ، با ساخت موشن گرافیک های تبلیغاتی و انیمیشن های صفحات وب شروع شد.
انیمیشن کوتاه این اجازه را به ما می دهد تا تیم های کوچک تر و اعضای جدید خود را در آن ها بسنجیم و خلاقیّت و قدرت داستان سرایی اعضا را محک بزنیم!
از زمان آغاز آرتا، داستان سرایی یکی از مسائل مهم استودیو بوده است و همچنان بخش مهمی از آینده ماست.

منم بازی؟!